Strona: Historia / Politechnika Rzeszowska

Historia

Działalność koła naukowego przedstawia się następująco:

 

Rok akademicki 2021/22

Przewodniczący - Rebeka Pajura (1 BS-DU/2 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego - Martyna Karbowniczek (43 BS-DI)

Skarbnik - Nina Obruśnik (3 BS-DI)

Sekretarz - Wiktoria Mróz (3 BS-DI)

Członek Zarządu - Cezary Tomczyk (1 BS-DU/2 BS-DU)

Członek Zarządu -Paweł Kapuśniak (3 BS-DI)

Rok akademicki 2020/21

Przewodniczący - Monika Jarząb (1 BS-DU/2 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego - Rebeka Pajura (4 BS-DI/1 BS-DU)

Skarbnik - Krzysztof Motyka (4 BS-DI/1 BS-DU)

Sekretarz - Gabriela Litwin (3 BS-DI)

Członek Zarządu - Sylwia Dąbrowska (1 BS-DU/2 BS-DU)

Członek Zarządu - Damian Galant (3 BS-DI)

 • Udział Krzysztofa Motyki (2BS-DU) w Webinarium "Smart - Inteligentne rozwiązanie monitoringu i sterowania deszczówką w mieście" zorganizowanym przez Ecol-Unicon Sp. z o.o., 18 marca 2021 r.
 • Udział Sylwii Dąbrowskiej (2BS-DU) i Justyny Kurcek (2BS-DU) w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska” Lublin, 12 lutego 2021 r. (forma online)
  • inż. Sylwia Dąbrowska - Oczyszczalnia ścieków „Hajdów” w Lublinie jako przykład
   obiektu wytwarzającego zieloną energię z osadów ściekowych
    (opiekun naukowy - dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz), 
  • inż. Justyna Kurcek - Biogaz jako źródło energii - układy technologiczne instalacji wykorzystania biogazu. 
 • Organizacja Webinarium pt. „Układy pompowe – nowoczesne metody transportu ścieków” zorganizowanym przez firmę Ecol-Unicon Sp. z o.o. (21 stycznia 2021 r.)
 • Udział Sylwii Dąbrowskiej (1BS-DU), Moniki Jarząb (1BS-DU) i Justyny Kurcek (1BS-DU) II Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych, 11 grudnia 2020 r. (forma online).
  • inż. Sylwia Dąbrowska  - Wykorzystanie osadów ściekowych do odzysku energii w oczyszczalniach ścieków (opiekun naukowy - dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz), 
  • inż. Monika Jarząb - Luminometryczne oznaczenie stężenia ATP w ocenie jakości mikrobiologicznej wód deszczowych (opiekun naukowy dr Monika Zdeb),
  • inż. Justyna Kurcek  -  Koagulanty w oczyszczaniu ścieków, kondycjonowaniu osadów ściekowych i eliminacji odorów(opiekun naukowy dr inż. Joanna Czarnota).
 • Udział Sylwii Dąbrowskiej (1BS-DU), Moniki Jarząb (1 BS-DU) i Justyny Kurcek (1 BS-DU) w V Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyc-zne - filary i perspektywa rozwoju” zorganizowanej na Politechnice Rzeszowskiej przez Instytut Polityki Energetycznej, Rzeszów, 12-13 października 2020 r. (forma hybrydowa). Podczas konferencji zaprezentowano trzy postery:
  • inż. Sylwia Dąbrowska,  dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz  Kofermentacja i termiczna dezintegracja a produkcja biogazu w oczyszczalniach ścieków
  • inż. Monika Jarząb, dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz – Potencjał energetyczny osadów ściekowych
  • inż. Justyna Kurcek, dr inż. Joanna Czarnota  – Metody oczyszczania biogazu do jakości gazu wysokometanowego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2019/20

Skład Zarządu KN w semestrze zimowym 2019/20:

Przewodniczący - Mateusz Kryczyk (1 BS-DU)/Monika Jarząb (1 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego - Monika Jarząb (4 BS-DI)/Rebeka Pajura (3 BS-DI)

Skarbnik - Jarosław Łącz (1 BS-DU)

Sekretarz - Rebeka Pajura (3 BS-DI)

Członek Zarządu - Barbara Ochał (4 BS-DI)

Członek Zarządu - Jakub Gargała (1 BS-DU)

Członek Zarządu - Rafał Gramatyka (3 BS-DI)

 • Wydruk 17-tego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, czerwiec 2020 r.
 • Udział studentek - Sylwii Dąbrowskiej (1BS-DU), Moniki Jarząb (1BS-DU) i Justyny Kurcek (1BS-DU) w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wyzwania Ochrony Środowiska” , Wrocław (konferencja w trybie online), 12-13 czerwca 2020 r.  
  • Sylwia Dąbrowska - prezentacja „Strącanie chemiczne fosforanów na oczyszczalniach ścieków metodą ograniczenia eutrofizacji zbiorników wodnych” (opieka naukowa - dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz)., 
  • Monika Jarząb - poster  „Ocena możliwości wykorzystania analizy ATP w ocenie jakości mikrobiologicznej wód deszczowych” (opieka naukowa - dr inż. Monika Zdeb),
  • Justyna Kurcek - poster  "Skuteczność zastosowania koagulatów żelazowych  w usuwaniu fosforu ze ścieków” (opieka naukowa - dr inż. Joanna Czarnota).
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. "Od kranu do rzeki..." dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Polańczyk - w SP w Wołkowyji, SP w Myczkowie i w SP w Bóbrce, 10 marca 2020 r. (Patrycja Karaś, Róża Stępak, Rafał Gramatyka, Kacper Szczurek). 
 • Udział studentek - Sylwii Barłoga (4BS-DI) oraz Moniki Jarząb (4BS-DI) w Ogólnopolskiej Przyrodniczej Konferencji Naukowej „Mater naturae” – osiągnięcia, wyzwania i problemy nauk przyrodniczych (Lublin, 14 grudnia 2019 r.). Podczas konferencji Sylwia Barłoga zaprezentowała poster pt. "Intensyfikacja produkcji biogazu w oczyszczalni ścieków", natomiast Monika Jarząb zaprezentowała poster "Efektywność wytwarzania biogazu z osadów ściekowych". Opiekunem naukowym był dr inż. Adam Masłoń, prof. PRz.
 • Wyjazd studyjny 19-osobowej grupy studentów do Elektrociepłowni Wrotków i Oczyszczalni ścieków "Hajdów" w Lublinie oraz Biogazowni rolniczej w Gorajcu. 2-3 grudnia 2019 r.
 • Wizyta studyjna grupy studentów z 3 BS-DI w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, 21 listopada 2019 r.
 • Udział koła naukowego w Kolażu Kół Naukowych vol. 3 - Międzynarodowy Dzień Studenta 2019 organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Politechnika Rzeszowska,19 listopada 2019 r.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. "Od kranu do rzeki..." dla uczniów Szkoły Muzycznej w Rzeszowie, 29 października 2019 r. (Mateusz Kryczyk, Jarosław Łącz, Mateusz Pelc).
 • Udział 6-osobowej grupy studentów w "NOCY ODKRYWCÓW - V Nocnych Spotkaniach z Nauką" organizowanych w Politechnice Rzeszowskiej. 18 października 2019 r. (Monika Jarząb, Kinga Zarosa, Jakub Gargała, Paweł Golema, Michał Fleszar, Kacper Chorążykiewicz). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2018/19

Skład Zarządu KN w semestrze letnim 2018/19:

Przewodniczący: Mateusz Kryczyk (1 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego:  Monika Jarząb (3 BS-DI)

Sekretarz: Małgorzata Szczepaniec (2 BS-DU)

Skarbnik: Jarosław Łącz (1 BS-DU)

Członkowie: Jakub Gargała (1 BS-DU), Mateusz Pelc (1 BS-DU),  Barbara Ochał (3 BS-DI)

Skład Zarządu KN w semestrze zimowym 2018/19:

Przewodniczący: Joanna Garboś (1 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Kryczyk (4 BS-DI)

Sekretarz: Małgorzata Szczepaniec (1 BS-DU)

Skarbnik: Jarosław Łącz (4 BS-DI)

Członkowie: Jakub Gargała (4 BS-DI), Mateusz Pelc (4 BS-DI), Monika Jarząb (3 BS-DI), Barbara Ochał (3 BS-DI)

 • Udział 5-osobowej grupy studentów  w Dniu Otwartym PGE w Elektrociepłowni Rzeszów. 15 czerwca 2019 r. (Sylwia Barłoga, Oleksandr Tymkiv, Kacper Chorążykiewicz, Jakub Gargała, Cezary Jaśkiewicz)
 • Wyjazd studyjny 21-osobowej grupy do firmy GAMRAT w Jaśle, Fabryki Armatur JAFAR S.A. w Jaśle i Skołyszynie, Elektrowni wodnej w Klimkówce k. Gorlic oraz Rozlewni Wód Mineralnych WYSOWIANKA w Wysowej-Zdroju, 30-31 maja 2019 r.
 • Udział studenta Mateusza Kryczyka (I BS-DU) w XVI Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San", w ramach której wygłosił referat pt. „Biogazownia jako element zrównoważonej gospodarki odpadami Pogórza Dynowskiego” (opiekun naukowy - dr inż. Adam Masłoń). Dynów, 23 maja 2019 r.;
 • Udział Pauliny Szczyrby  (I BS-DU) oraz Mateusza Kryczyka (I BS-DU) wraz z opiekunem dr inż. Adamem Masłoniem w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Nauka wciąga". W ramach konferencji Paulina Szczyrba zaprezentowała referat pt. "Osady ściekowe jako źródło energii w systemach gospodarki ściekowej", a Mateusz Kryczyk  "Biogazownie jako narzędzie gospodarki odpadami" (opiekun naukowy - dr inż. Adam Masłoń). Rzeszów, 21 maja 2019 r.;
 • Wizyta studyjna 7-osobowej grupy studentów  w oczyszczalni ścieków w Hyżnem. 27 kwietnia 2019 r. (Sylwia Barłoga, Patrycja Zimińska, Barbara Ochał, Jakub Gargała, Cezary Jaśkiewicz, Seweryn Kamiński, Mateusz Kryczyk);
 • Udział Gabrieli Kuśmierskiej  (I BS-DU), Gabrieli Lampart (I BS-DU), Roksany Pintal (I BS-DU) i Pauliny Szczyrby (I BS-DU) w IV Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, Rzeszów, 1-2 kwietnia 2019 r. Podczas konferencji zaprezentowano cztery postery:
  - Szczyrba P., Masłoń A., Produkcja biogazu w oczyszczalni ścieków na cele energetyczne. 
  - Kuśmierska G., Masłoń A., Kofermentacja osadów ściekowych jako źródło energii w oczyszczalni ścieków.
  - Pintal R., Masłoń A., Proces termicznej hydrolizy osadów ściekowych jako element intensyfikacji fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków. 
  - Lampart G., Rozmus K., Infrastruktura LNG we Francji. 
  Zdobycie III miejsca w Konkursie na  Najlepszy Poster Naukowy Konferencji przez Paulinę Szczyrbę oraz dr inż. Adama Masłonia.
 • Udział 15-osobowej grupy studentów w XVI Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia oraz XX Targach Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH w Kielcach. 27 lutego 2019 r.
 • Wydruk 15-tego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, styczeń 2019 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w Jesiennym Pikniku Naukowym – Skrzydlatorium organizowanym przez Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów 14 grudnia 2018 r. (Sylwia Barłoga, Matthew  Bajor, Dawid Groszek, Dawid Bomba, Damian Cycak). 
 • Udział koła naukowego w Kolażu Kół Naukowych vol. 2 Edycja Mikołajkowa organizowanym przez Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej. Politechnika Rzeszowska, 4 grudnia 2018 r.
 • Udział koła naukowego w Dniach Otwartych Politechniki Rzeszowskiej oraz w Nocnych Spotkaniach z Nauką. Politechnika Rzeszowska, 22-23 listopada 2018 r.
 • Udział studentów – Karoliny Ferenc oraz Oleksandra Tymkiv w Konferencji Naukowej  "Perspektywy dla odnawialnych źródeł energii i gospodarki odpadami" zorganizowanej w Rzeszowie na  Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W ramach konferencji Oleksandr Tymkiv przedstawił referat pt. "Obieg zamknięty wody i ścieków w mieście w aspekcie zrównoważonego rozwoju", a Karolina Ferenc poster pt.   „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie” pod opieką dr. inż. Adam Masłonia. 21 listopada 2018 r.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. "Od kranu do rzeki..." dla uczniów z trzeciej klasy Szkoły Podstawowej Nr 6 -  im. Ojca Świętego Jana Pawła II z Przemyśla, 30 października 2018 r. (Małgorzata Szczepaniec, Paulina Szczyrba, Mateusz Czadowski).
 • Wizyta studyjna grupy studentów z 3 BS-DI w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, 25 października 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2017/18

Skład Zarządu KN w semestrze letnim 2017/18:

Przewodniczący: Joanna Garboś (1 BS-DU)

Zastępca Przewodniczącego: Mateusz Kryczyk (3 BS-DI)

Sekretarz: Małgorzata Szczepaniec (1 BS-DU)

Skarbnik: Krzysztof Krzyśko (2 BS-DU)

Członkowie: Jakub Gargała (3 BS-DI), Mateusz Pelc (3 BS-DI), Gabriela Lampart (3 BS-DI)

Skład Zarządu KN w semestrze zimowym 2017/18:

Przewodniczący: Wojciech Rzeszut (4 BS-DI)

Zastępca przewodniczącego: Joanna Garboś (4 BS-DI)

Sekretarz: Małgorzata Szczepaniec (4 BS-DI)

Skarbnik: Krzysztof Krzyśko (1 BS-DU)

Członkowie: Jakub Gargała (3 BS-DI), Mateusz Pelc (3 BS-DI), Mateusz Kryczyk (3 BS-DI)

 • Udział 8-osobowej grupy studentów z naszego koła naukowego wraz z opiekunem w 9. Dniu Odkrywców - Interaktywnym Pikniku Wiedzy zorganizowanym na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej (Karolina Ferenc, Joanna Garboś, Beata Kokoszka, Gabriela Kuśmierska, Mateusz Czadowski,  Paweł Pliszka, Mateusz Kryczyk, Jakub Gargała). 9 czerwca 2018 r.
 • Udział 10-osobowej grupy studentów z naszego koła naukowe razem ze Stowarzyszeniem EKOSKOP  w Pikniku Nauki Eksploracje w Rzeszowie. Podczas imprezy studenci jako wolontariusze przeprowadzali zajęcia edukacyjne z ochrony środowiska np. w postaci EkoOlimpiady. 
 • Udział studenta - Mateusza Kryczyka (III BS-DI) w XV Konferencji Naukowo-Technicznej pt. "Błekitny San" w Nozdrzcu. 24 maja 2018 r.
 • Udział 16-osobowej grupy studentów w wyjeździe studyjnym do Niedzicy (zapora i elektrownia wodna) i Zakopanego (Termy Bania w Białce Tatrzańskiej, oczyszczalnia ścieków Łęgi i Spyrkówka, Ciepłownia geotermalna w Bańskiej Niżnej - Szaflarach), 21-22 maja 2018 r.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. "Od kranu do rzeki..." dla uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Łękach Górnych. 17 kwietnia 2018 r. (Joanna Garboś, Małgorzata Szczepaniec, Mateusz Kryczyk)
 • Udział Jakuba Gargała i Cezarego Jaśkiewicza w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”. Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, 16-17 kwietnia 2018 r.
 • Udział studentów - Joanny Garboś i Mateusza Kryczyka wraz z opiekunem  dr inż. Adamem Masłoniem w audycji pt. "Okiem Reportera" w Radio Via.  Wywiad dotyczył nagrody w Plebiscycie Eko-Inspiracja 2017 oraz bieżącej działalności koła naukowego. 23 marca 2018 r. 
 • Udział studentów - Joanny Garboś, Małgorzaty Szczepaniec i Mateusza Kryczyka w Gali Finałowej Plebiscytu „Eko-Inspiracja 2017”, podczas której odebrano tytuł laureata dla Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska w kategorii Edukacja. Sala Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, 28 lutego 2018 r.
 • Udział koła naukowego w ogólnopolskim Plebiscycie EKOINSPIRACJE 2017 organizowanym przez Redakcję portalu Ekorynek.com. Zdobycie I miejsca w kategorii Edukacja 2017.
 • Wydruk 13-tego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego, styczeń 2018 r.
 • Wydruk monografii pt. „Woda w przyrodzie, technice i życiu człowieka” w ramach II Konferencji „Rzeszowski dzień Wody”, grudzień 2017 r.
 • Udział 25-osobowej grupy KN w Warsztatach Lunch&Learn nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci “Rozwój? Nie szkodzi. Kampania edukacyjna na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju skierowana do młodzieży, studentów i osób dorosłych” Rzeszów, Politechnika Rzeszowska, 11 grudnia 2017 r.
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pt. "Od kranu do rzeki..." dla uczniów IV klasy w Szkole Podstawowej nr 31 w Rzeszowie, 14 listopada 2017 r. (Gabriela Kuśmierska, Małgorzata Szczepaniec, Wojciech Rzeszut, Mateusz Kryczyk).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2016/17

Skład Zarządu KN w roku akad. 2016/17:

Przewodniczący: Beata Kokoszka (4 BS-DI)

Zastępca przewodniczącego: Karolina Ferenc (4 BS-DI)

Sekretarz: Britni Tobiasz (3 BS-DI)

Skarbnik: Krzysztof Krzyśko (4 BS-DI)

Członkowie: Artur Błoniarz (I BS-DU), Wojciech Rzeszut (3 BS-DI)

 • Wykład pt. „Od kranu do rzeki…” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie, Politechnika Rzeszowska, 9 czerwca 2017 r. (Małgorzata Szczepaniec);
 • Udział w „Dni Techniki” w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie, 1 czerwca 2017 r.;
 • Udział 6-osobowej grupy studentów w 8 Dniu Odkrywców - Interaktywnym Pikniku Wiedzy w Rzeszowie. Koło naukowe zaprezentowało się na stoisku promocyjnym przedstawiając pokazy i eksperymenty związane z oczyszczaniem wody. 27 maja 2017 r., Rzeszów (Beata Kokoszka, Karolina Ferenc, Małgorzata Szczepaniec, Magdalena Siek, Krzysztof Krzyśko, Maciej Zabawski);
 • Udział studenta Bartłomieja Biskupa (I BS-DU) w XIV Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San", w ramach której wygłosił referat pt. „Analiza efektywności oczyszczalni ścieków typu SBR w Pruchniku” (opiekun naukowy - dr inż. Adam Masłoń). Winne-Podbukowina k. Dubiecka. 25 maja 2017 r;
 • Udział 17-osobowej grupy studentów w Warsztatach Lunch&Learn nt. Celów Zrównoważonego Rozwoju organizowanych przez Polską Zieloną Sieć i Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa. 24 maja 2017 r., Klub Pracowników PRz, Rzeszów;
 • Zorganizowanie zajęć edukacyjnych pt. „Od kranu do rzeki…” dla uczniów z I klasy ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Rzeszowa. 23 maja 2017 r., Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (Beata Kokoszka, Karolina Ferenc);
 • Organizacja II Konferencji „Rzeszowski Dzień Wody”, 9 maja 2017 r., Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska;
 • Udział 3-osobowej grupy studentów w VI Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych "Puzzel 2017" w Kompleksie-Edukacyjno-Badawczym Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, 1-2 kwietnia 2017 r. Zaprezentowane zostały 3 postery: "Charakterystyka substancji humusowych, ich oznaczanie i usuwanie z wód" (Patrycja Krukowska, opiekun dr inż. Jadwiga Kaleta), „Wybrane aspekty spożywania wody wodociągowej i butelkowanej” (Artur Błoniarz, opiekun dr inż. Adam Piech), „Zagospodarowanie osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Świlczy-Kamyszynie” (Maciej Zabawski, opiekun dr inż. Adam Masłoń) oraz referat „Systemy napowietrzania w sekwencyjnych reaktorach porcjowych” (Artur Błoniarz, opiekun naukowy dr inż. Adam Masłoń);
 • Zorganizowanie zajęć edukacyjnych pt. „Od kranu do rzeki…” dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Mogielnicy. 3 kwietnia 2017 r., Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej (Beata Kokoszka, Karolina Ferenc, Wojciech Rzeszut);
 • Udział studentów z Koła Naukowego w Dniu Otwartym PRz, 30 marca 2017 r.
 • Udział 3-osobowej grupy studentów z opiekunem w Gali Finałowej ogólnopolskiego programu „Odpowiedzialnie z Naturą”, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, 23 marca 2017 r. (Beata Kokoszka, Karolina Ferenc, Małgorzata Szczepaniec).
 • Zorganizowanie wykładu edukacyjnego pt. „Od kranu do rzeki…” podczas XV Międzyszkolnej Konferencji pt. "Woda zanieczyszczona - i co dalej?" w ramach obchodów Światowego Dnia Wody. 22 marca 2017 r., Centrum Kulturalne w Przemyślu (Beata Kokoszka, Karolina Ferenc, Wojciech Rzeszut, Maciej Zabawski).
 • Udział Koła naukowego w organizowanym przez czasopismo "Ekologia i rynek" plebiscycie EkoInspiracja 2016 w kategorii Edukacja 2016, luty 2017 r. Zdobycie I miejsca w kategorii Edukacja.
 • Wydruk 12-tego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, styczeń 2017 r.
 • Udział 24-osobowej grupy studentów w wyjeździe studyjnym do Lublina (elektrociepłownia Wrotków, oczyszczalni ścieków „Hajdów”, Browar „Perła”), Tomaszowa Lubelskiego (farma fotowoltaiczna) i Gorajca (biogazownia), 8-9 grudnia 2016 r.
 • Wykład studenta Artura Błoniarza (I BS-DU) pt. „Aspekty ekonomiczne i ekologiczne spożywania wody wodociągowej i butelkowanej” w ramach seminarium Południowo-Wschodniego Oddziału Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej w Rzeszowie. Uniwersytet Rzeszowski, 7 grudnia 2016 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów 3 BS-DI w wizycie studyjnej w oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, 23 listopada 2016 r.
 • Udział 3-osobowej grupy studentów w spotkaniu pt. „Global Justice Night” organizowanym przez Stowarzyszenie EKOSKOP. Rzeszów, 12 listopada 2016 r.
 • Udział studentów – Artura Błoniarza (I BS-DU) i Bartłomieja Biskupa (I BS-DU) w warsztatach pt. „Warsztaty pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”, Warszawa, 6-7 października 2016 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2015/16

Skład Zarządu KN w roku akad. 2015/16

Przewodniczący: Beata Kokoszka 

Zastępca przewodniczącego: Bartłomiej Biskup 

Sekretarz: Joanna Potrawska 

Skarbnik: Krzysztof Krzyśko 

Członkowie: Artur Błoniarz 

 • Udział 17-osobowej grupy studentów w wyjeździe studyjnym do oczyszczalni ścieków w Żywcu i elektrowni wodnej Porąbka Żar w Międzybrodziu Bialskim. 2-3 czerwca 2016
 • Udział studenta – Artura Błoniarza w XX edycji Konkursu „URtalking”, Uniwersytet Rzeszowski, 26 kwietnia 2016 r.
 • Udział 15-osobowej grupy studentów w wyjeździe studyjnym do Kielc na XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia, IX Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XVII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH. 31 marca 2016 r.,
 • Organizacja I Konferencji „Rzeszowski Dzień Wody”, która odbyła się 21 marca 2016 w Politechnice Rzeszowskiej.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w Gali Liderów Ekologii, Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, 18 grudnia 2015 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w konferencji pt. "WIĘCEJ NIŻ ENERGIA - ENERGETYKA OBYWATELSKA DLA PODKARPACIA", Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 8 grudnia 2015 r.
 • Organizacja wyjazdu studyjnego do ZEW S.A. w Niedzicy, 9 listopada 2015 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2014/15

Skład Zarządu KN w roku akad. 2014/15

Przewodniczący: Kamila Bańczak 

Zastępca przewodniczącego: Alicja Szeremeta

Sekretarz: Elżbieta Rączka 

Skarbnik: Maciej Zabawski 

Członkowie: Aleksandra Dziewa , Piotr Wojciechowski 

 • Zorganizowanie akcji zbiórki zużytych baterii w Półtechnice Rzeszowskiej w ramach kampanii „Zbieraj baterie chroń środowisko”, marzec-czerwiec 2015 r.
 • Zorganizowanie wykładu otwartego pt. „Co łączy łąkę kwietną na Lisiej Górze z nowoczesnym silnikiem lotniczy?”. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, 15 kwietnia 2015 r.;
 • Udział grupy studentów z IIISD w wyjeździe dydaktycznym do Leżajska (Browar Leżajsk, oczyszczalnia ścieków komunalnych), 2 grudnia 2014 r.
 • Organizacja Dnia Promocji Aktywności Studenckiej w Politechnice Rzeszowskiej, 17 listopada 2014 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2013/14

Skład Zarządu KN w semestrze zimowym 2013/14

Przewodniczący: Kamila Bańczak 

Zastępca przewodniczącego: Ewelina Prucnal

Sekretarz: Elżbieta Rączka 

Skarbnik: Anna Ferens

Członkowie: Justyna Magryś, Alicja Szeremeta 

Skład Zarządu KN w semestrze letnim 2013/14

Przewodniczący: Kamila Bańczak 

Zastępca przewodniczącego: Alicja Szeremeta 

Sekretarz: Elżbieta Rączka 

Skarbnik: Anna Ferens

Członkowie: Justyna Magryś

 • Opracowanie dziesiątego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 8 referatów naukowych studentów, czerwiec 2014 r.
 • Udział 3-osobowej grupy studentów w „Forum Transgranicznym Burmistrzów” we Lwowie. Wyjazd studyjny do Lwowa i udział w Forum był elementem Mikroprojektu № 1 „Pomoc w nawiązaniu i zbliżeniu współpracy między organizacjami i samorządami przygranicznymi Ukrainy i Polski” w ramach realizacji parasolowego projektu № IPBU.03.02.00-76-820/12 «Wspólna promocja turystycznych możliwości i kulturalno-historycznego dziedzictwa Lwowskiego obwodu, Podkarpackich i Lubelskich województw» Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. W ramach forum został wygłoszony przez Krzysztofa Trzynę referat pt. „Rola organizacji technicznych w kształtowaniu postaw dla poszanowania dziedzictwa kulturowo-historycznego oraz wartości ekologicznych i ochrony środowiska”. 11-13 czerwca 2014 r.
 • Udział studentki Katarzyny Maj (II DUMS) w XXXIV Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2014 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 29-30 maja 2014 r. Zaprezentowany został referat pt. „Efektywność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków w miejskiej oczyszczalni w Rzeszowie” (opiekun naukowy – dr inż. Adam Masłoń)
 • Udział 2-osobowej grupy studentów w organizacji razem ze Stowarzyszeniem EKOSKOP akcji ekologicznej „KULTURA TO NATURA czyli zamieniamy odpady na kulturalne wypady”, Auchen, Krasne 17 maja 2014 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w obchodach Dnia Ziemi. Rynek w Rzeszowie. 30 kwietnia 2014 r.
 • Zorganizowanie wyjazdu technicznego na budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi k. Rzeszowa, 25 kwietnia 2014 r.
 • Zorganizowanie zajęć dydaktycznych pt. „Od kranu do rzeki…” w ramach Politechniki Dziecięcej. 12 kwietnia 2014 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w szkoleniu w postaci gry strategicznej „Wciel się w rolę Menadżera Projektu” organizowanym przez SKANSKA na Politechnice Rzeszowskiej, 4 kwietnia 2014 r.
 • Opracowanie dziewiątego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 19 referatów naukowych. Styczeń 2014 r.
 • Udział studentów w szkoleniu w zakresie projektowania i stosowania Cichych Systemów Przesyłu Powietrza CLIMAVER zorganizowanym przez firmę BH Res z Rzeszowa. Politechnika Rzeszowska, 19 grudnia 2013 r.
 • Współorganizowanie ze ZM Wisłok i Stowarzyszeniem EKOSKOP IX edycji Konkursu „Przybysz z Planety WEEE”. Grudzień 2013 r.
 • Udział grupy studentów w Gali Liderów Ekologii organizowanej przez ZM Wisłok w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, 6 grudnia 2013 r.
 • Zwiedzanie sortowni odpadów komunalnych w Rzeszowie, 5 grudnia 2013 r.,
 • Udział grupy studentów z IDUMS w wyjeździe dydaktycznym do Ropczyc (Cukrownia Ropczyce) oraz Kozodrzy (Składowisko Odpadów Komunalnych) organizowanym przez KIiChŚ PRZ., 19 listopada 2013 r.
 • Organizacja Dnia Promocji Aktywności Studenckiej w Politechnice Rzeszowskiej, 18 listopada 2013 r.
 • Udział studentki – Eweliny Prucnal (I DUMS) w dniach 7-10 listopada 2013 r. w 9. Konferencji Młodzieży „Global Climate Youth Meeting” w Warszawie w ramach projektu Power Shift CEE.
 • Zorganizowanie warsztatów pt. „Spotkanie w dobrym klimacie” (DS Nestor), którego celem było poszerzenie wiedzy w zakresie zmian klimatu. 31 października 2013 r.
 • Udział sześcioosobowej grupy studentów w wyjeździe dydaktyczno-turystycznym organizowanym przez ZM Wisłok i Stowarzyszenie EKOSKOP w Bieszczady (zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego Bieszczadów w aspekcie zrównoważonego rozwoju). 19 października 2013 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2012/13

Skład Zarządu KN w roku akad. 2012/13

Przewodniczący: Konrad Kobos

Zastępca przewodniczącego: Piotr Gnatek

Sekretarz: Diana Kidacka

Skarbnik: Anna Pasiak

Członkowie: Katarzyna Maj, Elżbieta Rączka

 • Opracowanie ósmego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 22 referaty naukowe studentów, czerwiec 2013 r.
 • Udział studentów Małgorzaty Kida (II DUMS) i Justyny Mickoś (I DUMS) w XXXIII Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2013 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 6-7 czerwca 2013 r. Zaprezentowane zostały 2 referaty naukowe pt. Antropogeniczne związki organiczne w osadach dennych wód powierzchniowych (Małgorzata Kida, opiekun naukowy – dr hab. inż. prof. PRz Piotr Koszelnik), oraz Technologia uzdatniania wody na cele ciepłownicze w Elektrociepłowni Rzeszów (Justyna Mickoś, opiekun naukowy – dr inż. Alicja Puszkarewicz).
 • W dniu 28 maja 2013 r. grupa studentów IIOSD zrzeszonych w KN wzięła udział  w wyjeździe dydaktycznym do Kielc (oczyszczalna ścieków „Sitkówka”, Stacja Termicznego Przetwarzania Osadów Ściekowych) i Pińczowa (Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „GOMAR”).
 • Udział 4-osobowej grypy studentów: Agaty Ciupak (IDUMS), Eweliny Dec (I DUMS), Eweliny Darłak (I DUMS) oraz Konrada Kobosa (II DUMS) w wyjeździe edukacyjnym do Galyatető na Węgrzech w ramach projektu „Local Action Global Reaction”, 19-27 kwietnia 2013 r.;
 • Zorganizowanie wykładu otwartego prof. Grzegorza W. Kołodko pt. „Dokąd zmierza świat? Globalizacja a zrównoważony rozwój” w auli V1 w RCDKiBA Politechniki Rzeszowskiej. 16 maja 2013 r.;
 • Współpraca ze Stowarzyszeniem EKOSKOP w Rzeszowie w ramach projektu „Krople do Delty” (m.in. organizacja Światowych Dni Wody w Rzeszowie w dniu 24 marca 2013 r.);
 • Udział 7-osobowej grupy studentów w Konferencji pn. „Inteligentne EkoOsiedle 2020 jako modelowa ścieżka zrównoważonego rozwoju” organizowanej przez Podkarpacki Klaser Energii Odnawialnej w Rzeszowie. Uniwersytet Rzeszowski, 25 marca 2013 r.
 • Opracowanie siódmego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 22 referaty naukowe, styczeń 2013 r.
 • Zorganizowanie wystawy pokonkursowej „Przybysz z Planety WEEE” w Regionalnym Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym i Biblioteczno-Administracyjnym Politechniki Rzeszowskiej w dniach 15.12.2012 r – 07.01.2013 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w VI Forum Gospodarczym „Energia i Środowisko” zorganizowanym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie przez Centrum Rozwoju Biznesu. 11 grudnia 2012 r.
 • Udział grupy studentów w Gali Liderów Ekologii organizowanej przez ZM Wisłok w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, 7 grudnia 2012 r.
 • Udział 4-osobowej grupy studentów w konferencji naukowej „Inteligentne EkoOsiedle 2020” organizowanej przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej i Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów, 5 grudnia 2012 r.
 • Udział 5-osobowej grupy studentów w II Forum Technologicznym Sektora 3.0 pt. „Technologie w organizacjach pozarządowych” Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, 3 grudnia 2012 r.
 • Udział 24-osobowej grupy studentów w szkoleniu produktowym i zwiedzanie Firmy POLIMARKY w Rzeszowie, 19 listopada 2012 r.
 • Udział 10-osobowej grupy studentów w „Ekspedycji Klubu Eko 2012” organizowanej przez Związek Międzygminny „Wisłok” oraz Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie (Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego EKO HYBRES w Rogoźnicy, sortownia odpadów w Rzeszowie, składowisko odpadów w Kozodrzy, Park Historyczny w Bliznej), 15 listopada 2012 r.
 • Udział studentów z I DUMS w wyjeździe dydaktycznym do Jedlicza (Rafineria Jedlicze) oraz Krosna (Zakład Utylizacji Odpadów, Ciepłownia „Łężańska”) organizowanym przez KIiChŚ PRZ., 25 października 2012 r.
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów komunalnych w Rzeszowie, 24 października 2012 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2011/12

Skład Zarządu KN w roku akad. 2011/12

Przewodniczący: Katarzyna Maj

Zastępca przewodniczącego: Piotr Gnatek

Sekretarz: Konrad Kobos

Skarbnik: Anna Pasiak

Członkowie: Magdalena Półchłopek, Elżbieta Prawdziuk

 • Udział studentów Eweliny Prucnal (IV SD) i Agaty Ciupak (III SD) w wyjeździe do Turcji w ramach projektu Life in The Dreams. 22-30 lipca 2012 r.
 • Udział studentów Eweliny Prucnal (IV SD) i Agaty Ciupak (III SD) w wyjeździe do Grecji w ramach projektu Building together our Euro-Med Eco-home. 14-25 czerwca 2012 r.
 • Opracowanie szóstego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 34 referaty naukowe autorstwa 41 studentów, czerwiec 2012 r.;
 • Udział studentów Małgorzaty Kida (IDUMS) i Justyny Mickoś (IIISD) w XXXII Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2012 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 31 maja - 1 czerwca 2012 r. Zaprezentowane zostały  2 referaty naukowe pt. Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Radgoszczy oraz Efektywność oczyszczalni ścieków typu BIOVAC-SBR w Lutowiskach.
 • Organizacja wyjazdu studyjnego w dniach 28-29 maja 2012 r. W wyjeździe studyjnym udział wzięła 31-osobowa grupa studentów z IISD, IIISD, III OSD oraz IDUMS. Program wyjazdu obejmował: szkolenie specjalistyczne oraz zwiedzanie Zakładu Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A w Jaśle; zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej w Klimkówce k. Gorlic;
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, 22 maja 2012 r.;
 • Udział studenta Marcina Jakielaszka (IIISD) w wyjeździe naukowo-badawczym do Portugalii w ramach projektu „Biodiversity Week Algarve”, czyli „Tydzień Bioróżnorodności Algarve”. 30 kwietnia – 11 maja 2012 r.;
 • Udział grupy studentów w ekologicznej akcji Zamień odpady na kulturalne wypady zorganizowanej w Rzeszowie przez Związek Komunalny „Wisłok” i Stowarzyszenie EKOSKOP, 21 kwietnia 2012 r.;
 • Zorganizowanie wykładu otwartego Bobby-ego Bogdana Mrozowskiego pt. Zrównoważony rozwój w gospodarce wodno-ściekowej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz, 7 marca 2012 r.;
 • Opracowanie piątego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 14 publikacji naukowych, styczeń 2012 r.;
 • W dniach 11 – 13 stycznia 2012 r. grupa studentów IVSD zrzeszonych w KN wzięła udział w zorganizowanym przez Katedrę Infrastruktury i Ekorozwoju PRz wyjeździe studyjno - szkoleniowym do Dąbrowy Górniczej, Zgorzelca, Lipska i Grosteinberga celem zwiedzania firm HOBAS, HABA- BETON oraz PRESKPOL;
 • Udział grupy studentów w Kongresie Liderów Ekologii. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 9 grudnia 2011 r.;
 • Grupa studentów IVSD zrzeszonych w KN wzięła udział w zorganizowanym przez Katedrę Infrastruktury i Ekorozwoju PRz wyjeździe studyjnym do PGE Energia Odnawialna A. Oddział ZEW Solina-Myczkowce celem zwiedzania elektrowni i zapory wodnej w Solinie, 9 grudnia 2011 r.;
 • Zwiedzanie sortowni odpadów komunalnych w Rzeszowie (studenci III SD), 2 grudnia 2011 r.;
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie (studenci IIISD), 14 listopada 2011 r.;
 • Uczestnictwo w Debacie Studenckiej „Dyskusje o energii” w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, 8 listopada 2011 r.;
 • W dniach 25 – 26 października 2011 r. grupa studentów IIISD zrzeszonych w KN wzięła udział w zorganizowanym przez WBiIŚ PRz wyjeździe edukacyjnym na Podhale celem zwiedzenie obiektów wykorzystujących wody geotermalne w celach przemysłowych i rekreacyjnych: kotłownia ciepłownicza w Szaflarach Geotermia Podhalańska, Baseny termalne „Terma Bania” w Bukowinie Tatrzańskiej;
 • Przeprowadzenie wykładu i zajęć dydaktycznych na temat ZSEiE w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej przez grupę studentów IV SD, 26 października 2011 r.;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2010/11

Skład Zarządu KN w roku akad. 2010/11

Przewodniczący: Magdalena Półchłopek

Zastępca przewodniczącego: Artur Trzpis

Sekretarz: Maria Mucha

Skarbnik: Anna Pasiak

Członkowie: Paulina Sawicka, Elżbieta Prawdziuk

 • Opracowywanie czwartego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska PRz, w którym zaprezentowano 11 publikacji naukowych autorstwa 13 studentów, czerwiec 2011 r.,
 • Udział studentki VSD Pauliny Sawickiej w XXXI Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2011 nt.: „Problemy inżynierii środowiska” i zaprezentowanie referatu naukowego pt. Analiza pracy oczyszczalni ścieków w Sanoku przed modernizacją. Płock, 9– 10 czerwca 2011 r.
 • Współorganizowanie razem we Związkiem Komunalnym „Wisłok” i Stowarzyszeniem EKOSKOP rodzinnej EkoOlimpiady w ramach Dni Rzeszowa, 29 maja 2011 r.;
 • Organizacja wyjazdu studyjnego pn.: „Inżynieria środowiska w ochronie zlewni Dunajca” w dniach 19-20 maja 2011 r. W wyjeździe studyjnym udział wzięła 20-osobowa grupa studentów IIISD i II OSD. Program wyjazdu obejmował: zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej w Czchowie i Rożnowie; zwiedzanie zakładu produkcyjnego „Tymbark” i oczyszczalni ścieków przemysłowych z przetwórstwa owocowo-warzywnego w Tymbarku; zwiedzanie zapory i elektrowni wodnej w Niedzicy; wycieczka turystyczna i zajęcia terenowe dot. ochrony środowiska i gospodarki ściekowej w Pieninach.
 • Zorganizowanie Debaty Studenckiej „Dyskusje o energii” na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz. 22 lutego 2011 r.
 • Opracowanie trzeciego numeru Biuletynu Studenckiego Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, w którym zaprezentowano 12 publikacji naukowych, autorstwa 12 studentów, luty 2011 r.
 • Udział studentów w XI Kongresie Liderów Ekologii – Kongresie EkoObywateli. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 10 grudnia 2010 r.;
 • Udział w Jubileuszowej Sesji Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, 9 – 10 grudnia 2010 r.;
 • W dniach 8 – 9 grudnia 2010 r. grupa studentów IIISD zrzeszonych w KN wzięła udział w zorganizowanym przez WBiIŚ PRz wyjeździe edukacyjnym: Oczyszczalnia ścieków w Tarnowie, Stacja uzdatniania wody w Zbylitowskiej Gorze, Stacja uzdatniania wody w Dobczycach, Wieliczka
 • Uczestnictwo w Debacie Studenckiej „Dyskusje o energii” na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6 grudnia 2010 r.;
 • Udział studentów w zajęciach fakultatywnych nt. ochrony wód, gospodarki wodnej i monitoringu środowiska w województwie podkarpackim zorganizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 19 listopada 2010 r.;
 • Udział studentów w konferencji szkoleniowej projektu „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok” ZK Wisłok – „Jak utrzymać partnerską sieć dla ochrony rzeki Wisłok”. Medynia Głogowska, 28 października 2010 r.;
 • Zwiedzanie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie (studenci III SD), październik 2010 r.;

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rok akademicki 2009/10

Skład Zarządu KN w roku akad. 2009/10

Prezes: Łukasz Zeńko,

Zastępca prezesa: Alicja Matuszewska

Sekretarz: Ewelina Wilga,

Skarbnik: Sebastaian Borowiec 

 • Organizacja EkoOlimpiady w ramach Festiwalu dla zrównoważonego rozwoju – Koncert finałowy Mój Wisłok. Rzeszów Hala Podpromie, 18 września 2010 r.;
 • Udział grupy studentów (Małgorzata Kida, Paulina Nycz, Natalia Ziemniak) w „pikniku ekologicznym” organizowanym przez ZK Wisłok w Polańczyku w ramach kampanii „PGNiG Bezpiecznie nad wodą”, 31 lipca 2010 r.
 • Współorganizowanie zajęć nt. „Co w domowym śmietniku piszczy” w ramach Politechniki Dziecięcej PRz. (grupa studentów II SD), 19 czerwca 2010 r.;
 • Czynny udział 2 studentów w XXX Międzynarodowym Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r. Zaprezentowanie 2 referatów naukowych:
  • Weselak D. i Masłoń A., (2010). Zastosowanie mineralnych substancji pylistych w oczyszczaniu ścieków metodą osadu czynnego. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 115-120.
  • Zeńko Ł. i Masłoń A., (2010). Keramzyt nowym nośnikiem błony biologicznej w sekwencyjnych reaktorach porcjowych MBSBBR. XXX Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2010 nt.: „Problemy inżynierii środowiska”. Płock, 10 – 11 czerwca 2010 r., str. 109-114.
 • Zorganizowanie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska PRz seminarium pt. Systemy oczyszczania, magazynowania i transportu wody i ścieków. Współorganizator - Firma NAVOTECH Inżynieria Środowiska. 27 kwietnia 2010 r.;
 • Udział 3 studentów (Dominika Weselak, Ewelina Wilga, Łukasz Zeńko) wraz z opiekunem Koła – mgr inż. Adamem Masłoniem w Konferencji szkoleniowej Związku Komunalnego „Wisłok” pt. „Partnerska sieć dla zrównoważonego rozwoju gmin dorzecza rzeki Wisłok”. Rymanów Zdrój, 10 – 11 marca 2010 r.;
 • Czynny udział studentów w badaniach laboratoryjnych prowadzonych pod kierunkiem Katedry Inżynierii i Chemii Środowiska PRz (listopad 2009 – marzec 2010 r.);
 • Współpraca ze Związkiem Komunalnym Wisłok w ramach projektu „Wisłok dla Europy” (październik 2009 – maj 2010 r.);

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję